מדריך לבעל עסק

בעל עסק – האם אתה מתכנן בנייה, הרס מבנה או שיפוץ נרחב בעסק שלך?

אם כן, אנו נסייע לך בתהליך קבלת האישורים, פינוי הפסולת וכל מה שצריך לדעת לפני הצבת המכולה והשלכת פסולת בניין. קודם כל, לפני תחילת התהליך, עליך לסכם עם אתר לפינוי פסולת הסמוך למקום העסק שלך על קבלת הפסולת אשר מפונה על ידך. רק לאחר שהאתר אישר את הכמות אשר אתה מתכוון להשליך, ניתן לפנות את הפסולת ולקבל את הטופס המתאים – טופס 4 – מוועדת התכנון והבנייה.

הסכם עם אתר להטמנת פסולת

כדי לבצע הסכם עם אתר להטמנת פסולת, עליך לחשב בצורה מדויקת ככל האפשר כמה פסולת אתה עומד להשליך, למשל, על פי מספר של מכולות. את כמות הפסולת שתושלך צריכים להעריך המהנדס או האדריכל של הפרויקט, ועליהם גם לחתום על כמות זו בטופס המועבר לאתר להטמנת הפסולת. לאחר שאתר ההטמנה מאשר כמות זו, הוא מספק לך 'שוברי הטמנת פסולת' איתם ניתן בפועל להשליך את הפסולת מאוחר יותר, ולאחר שהשתמשת בשוברי ההטמנה על פי הסיכום עם האתר, אתה רשאי להגיש טופס 4.

הצבת המכולה: וועדת התכנון והבנייה אשר מאשרת את הבנייה, השיפוצים או ההרס של המבנה, ניסחה תקנות מפורטות לגבי הצבת מכולה וגודלה. גודל המכולה שאתה רשאי להציב תלוי בכמות הפסולת אותה הכרזת שאתה משליך. מעבר לכך, ישנן תקנות מדויקות על פי מטרים להצבת מכולה, למשל, כמה מטרים מדלת הכניסה לבניין או המבנה, כמה שטח משביל הגישה לבניין המכולה יכולה לתפוס, ועוד.

לכן אם שכניך לעסק או כל גורם אחר מתלונן על הצבת המכולה, הנך רשאי להפנות אותו להיתרי הצבת המכולה. 

המאמר נכתב על ידי צוות יוסי רחמים ובניו.